FAQ

1. Dlaczego Bieg Siedleckiego JACKA?
Nazwa Biegu Siedleckiego Jacka wywodzi się z legendy o Jacku:
Dawno, dawno temu żył na siedleckim przedmieściu, zwanym Piaskami Starowiejskimi młody kowal Jacek, który obdarzony był nadludzką siłą. Kruszył podkowy i potrafił powalić na ziemie byka. Pewnego razu starowiejskim duktem przejeżdżała księżna Aleksandra Ogińska, której odpadło koło od karety. Wezwany Jacek naprawił co trzeba, ująwszy jedną ręką oś pochylonej karety a drugą założył zreperowane koło. Zachwycona księżna zaproponowała Jackowi służbę, na co przystał bez wahania.
W niedługim czasie, na polecenie księżnej Aleksandry rozpoczęto w Siedlcach wznoszenie ratusza miejskiego. Jacek, który stał się jej ulubieńcem, wykonywał niektóre prace ślusarskie i kowalskie. Ratusz wznosił się wyżej z każdym dniem i wszystko przebiegało pomyślnie. Pewnego dnia Jacek, pokłócił się z podmajstrzym. Nieszczęśliwie popchnął podmajstrzego, aż ten uderzył głową o mur i ducha wyzionął. Mieszkańcy miasta zażądali surowej kary dla Jacka. Księżna Ogińska z sympatii do niego skazała go jedynie na wygnanie z miasta. Odtąd słuch po nim zaginął.
Ratusz wykończono, a księżna Aleksandra stale wspominając Jacka, którego skazała na wygnanie, poprosiła budowniczych o wykonanie figury z kamienia, którą umieszczono ją na szczycie wieży. Miał być to mąż mocarny, trzymający jak Atlas kulę potężną na ramionach. Miał stać wysoko, między niebem a ziemią. Wolę księżnej Aleksandry spełniono i posąg „Jacka” stoi po dzień dzisiejszy.

2. Jak zapisać się na bieg?
Wypełnij formularz elektroniczny dostępny na stronie www.biegjacka.pl/zapisy. W ciągu 3 dni od rejestracji, opłać start.

3. Jak zapisać dziecko na bieg?
Wypełnij formularz elektroniczny dostępny na stronie www.biegjacka.pl/zapisy. W ciągu 7 dni od rejestracji, opłać start.

4. Czy mogę przepisać pakiet na inną osobę?
Tak. Zmianę tę należy zgłosić najpóźniej do 12 sierpnia 2022 r. mailowo: info@biegjacka.pl 
W mailu podaj swoje dane oraz dane osoby, na którą chcesz przepisać pakiet.

5. Czy mogę otrzymać fakturę za bieg?
Tak. Aby otrzymać fakturę należy wysłać maila na adres: info@biegjacka.pl podając wszystkie dane do faktury.
Faktura zostanie wystawiona w dniu biegu i wysłana na podany adres mailowy.

6. Kiedy mogę odebrać pakiet startowy?
Pakiet startowy można odebrać w Biurze Zawodów (Hala Sportowa Ośroda Sportu, ul. B. Prusa 6) wyłącznie w dniach: 27.08.2022 r. (sobota) w godz. 10-15
lub w dniu Biegu (28.08.2022) niedziela od godz. 6:00 do 12:00. 

7. Czy mogę odebrać pakiet startowy za inną osobę?
Tak, jest taka możliwość. Aby odebrać pakiet za inną osobę, trzeba posiadać upoważnienie do odbioru pakietu.

Przykładowe oświadczenie:
Ja .................(imię i nazwisko)................. legitymujący się dowodem osobistym numer ………………. wyrażam zgodę, aby ...............(imię i nazwisko).............. odebrał/a za mnie pakiet startowy na 13. Bieg Siedleckiego Jacka.
Oświadczam, że jestem w pełni zdrowy, nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych uniemożliwiających mi uczestnictwo w biegu oraz zapoznałem się z regulaminem zawodów.
……………(czytelny podpis)…………

8. Jakie są kategorie w biegu na 5 km?
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
2. Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:
a) K 20 M 20
b) K 30, M 30
c) K 40, M 40
d) K 50, M 50
e) K 60+, M 60+
3. Klasyfikacja Najlepszy Siedlczanin i Najlepsza Siedlczanka.

9. Jakie są klasyfikacje w półmaratonie?
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
2. Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:
a) K 20 M 20
b) K 30, M 30
c) K 40, M 40
d) K 50, M 50
e) K 60+, M 60+
3. Klasyfikacja Najlepszy Siedlczanin i Najlepsza Siedlczanka.

10. Jakie są klasyfikacje w Nordic Walking?
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

11. Jaki jest harmonogram zawodów?
28.08.2022 /niedziela/
6:00            Biuro Zawodów (Hala Sportowa Ośrodka Sportu, ul. Prusa 6)
7:30            Oficjalne otwarcie zawodów
8:00            Start Półmaratonu
11:00          Start biegu na 5 km
11:05          Start Nordic Walking
ok. 12:10     Biegi dla dzieci        
ok. 12:40     Dekoracje

12. Jak dojechać na bieg?
Sprawdź mapę biegów. Jeśli startujesz w Półmaratonie wszystkie ulice będą przejezdne do godz. 7:30. Startując na 5 km lub w biegach dla dzieci wybierz się do nas wcześniej, pamietając, że półmaratończycy są już na trasie i występują pewne utrudnienia w ruchu. Nie próbuj dojechać ani zaparkować przy samym Ośrodku Sportu, zostaw auto na bezpłatnym parkingu przy ul. Wiszniewskiego (koło NoveKino i Parku Miejskiego) lub wzdłuż ulicy Kazimierzowskiej.